Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

5185 c874 500
Reposted bytravelling-without-movingniedoskonaloscapatycznahereyeswalkthemoonrybasferycznasgrialux3pati2k6letha0JessSilente
I used to pray for answers, but now I’m praying for strength. I used to believe that prayer changes things, but now I know that prayer changes us and we change things.
— Mother Teresa (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia

November 05 2018

0770 11e6 500
Reposted byfilmowyrocktennerbarockbeintheMisqaCorruptgirlzuzannagiamanartistjabolmaxmllescribblerilluminationmalinowowasleepingsicknesslifeisbeautiful

November 04 2018

7958 a994 500

November 03 2018

7775 021e 500
Late stage capitalism. (via fefe)
Reposted fromj0e j0e viabesen besen
8328 f0ec 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabesen besen
3224 1d16 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabesen besen

November 02 2018

November 01 2018

i12bent: Michael Mazur, American monotype print expert and champion, born Nov. 2, 1935 in New York… Above: Palette Still Life #53, 1982

Reposted frommr-absentia mr-absentia

October 30 2018

5642 62f8

October 29 2018

5755 2fc1 500
Reposted bystrzepytravelling-without-movingzupamarzenkiteandraczinokPewPowrunkensteinniedoskonaloscmojanazawszetoadieinzynierzodynniwiesanczofancy-clapspwgmietta-worldjestpiekniepati2k6chowchowantonimslovajutyndavictorianatrantayoannBBartanuszkaLee-FlowskystraycatLogHiMaGantaraura-lunarismomosttimecodeKokosemunterlanddancingwithaghostponurykosiarzSpecies5618iamanartistjoannnabananaapplebehcioMrCoffeinspirationsstarbugmartolinkaznuhzyrafafalkowskainvincibleavantasianMuffintoplempirelittlegray
5753 c7ab 500
Reposted byjustbeautifulovenorcallas

October 28 2018

4041 48ce 500
Mario De Biasi, Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via0 0
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaszydera szydera
Reposted fromDennkost Dennkost viayoann yoann

October 27 2018

3450 e09a
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

October 26 2018

3699 a300
Reposted bycoloursbollabolladotmariuszfine-artsMountainGirlevczykTopielicadhoopszyderaoverthinkingksieznapogodna000monnnn066000monnnn066laparisiennetoffifee12czerwcazuzannagStoneColdSoberembrace
3697 f508 500
Reposted byhashtravelling-without-movingbollabollaniedoskonalosc000monnnn066bananaapplebiezkorystnojPolindayoannwronekkreska-groteskahibernacjamoglamcizrobicmalinkepiehusdancingwithaghostnastypsychoticMrLokatyzoriaperseweracjeriskyMalikorlottibluebelllenka024beattmanmocnolirycznaMrCoffekattkotficablonde-troubelleanomaliabakteryjasaycheeseniezwyklacongrevezielonykotalamakotapeasorelamalinowowazuzannagsurykatkanoelyaazaliaxannkarolsssmaddaleineeEdgiunjustifiedjagodowykubekmonroewiecznamonroelifeisbeautifulbakteryjakiteandramaklezodynniwiefrenulumNoCinderellakoralinaatrantamcawesomeMerrry98serialowaaajankantyalicemerrytostAtariPiiaanisiowe
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl