Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer

February 14 2019

8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viainsanedreamer insanedreamer

February 10 2019

6417 4cf0 500
Reposted byblackandwhiteblackandwhiteztarusagiaddictjunior13barockchudazupaczoky

February 09 2019

"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialekkaprzesada lekkaprzesada
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 05 2019

1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer

February 03 2019

Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialekkaprzesada lekkaprzesada
Same koszmarne wiadomości

February 01 2019

0071 917e 500

gacougnol:

Geraldo de Barros
Nude
1947

1701 1f00 500
1686 372b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainfinitenoise infinitenoise
1695 f011 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainfinitenoise infinitenoise

January 30 2019

1468 7aaf 500
Reposted byblackandwhiteiamanartistnotyourstrawberryirmelincallitwhatyouwantblotindkrainakredekletha0gosialapcarmenlunaabsolutelyfuckingnotinspiracyjnabakteryjasgrialux3Adalbert67Skydelanfancy-clapsdeepbluexGabreiilaJulietteworthitp856persona-non-gratalittlebadgerfreeway
1467 d9c0 500
Reposted byultrafioletowablackandwhitefilmowygingerowaaosiubolijunior13egzystencjairmelincolourofmoonlightPicki91ineedrestletha0becausefuckyouthatswhyCaseinethatwasntadreamZoonk11sopadepollosistermorphinechiefhelenburnsnadelletrue-lovemalinowowavacanneswarkoczbullet00
6869 f2db 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viayoann yoann
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
0526 0f50 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl